KLIPPNING AV HÅR

Klippning - axellängd/ långt hår 
380 kr - Erbjudande just nu, 220 kr

Klippning - barn
200 kr -
Erbjudande 100 kr 

Klippning-  kort hår
fr. 280 kr - 
Erbjudande 280 kr 

Klippning - lugg
100 kr