Hawainsk massage


Massagens effekter


Effekter på muskelaturen

Massage sänker muskeltonus. Löser upp muskelspänningar och kramper, töjer ut och ökar elasticiteten i muskulaturen.

Förbättrar musklernas ämnesomsättning och ger snabbare återhämtning. Om musklerna vid massage återfår sin normala tonus ökar cirkulationen. Detta leder till att slaggprodukter kan föras ut och att muskelcellerna får bättre tillgång till syre och näring.

Ger snabbare läkning efter skada. Massage förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxningar efter skada eller inaktivitet.

Ger bättre rörelseförmåga och kroppshållning genom att massagen leder till avspänd och smidig muskulatur.Effekter på cirkulationssystemet

När musklerna arbetar dynamiskt, sammandragning varvat med avslappning, fungerar de som en pump för blodomloppet. På detta sätt kan musklerna arbeta under en längre tid.

När en muskel är konstant spänd under en längre tid trycks blod- och lymfkärlen samman och cirkulationen försämras. Muskeln får på detta sätt dålig tillgång på syre och näring, och slaggprodukter ansamlas, vilket orsakar ytterligare spänning och stelhet.

Den dåliga tillgången på näring och syre på grund av cirkulationsstörning anses enligt modern forskning vara den huvudsakliga orsaken till belastnings-relaterade mjukdelsskador, sk. arbetsskador.
 

Psykiska effekter 

De flesta som blivit masserade känner till den känsla av välbefinnande och harmoni som infinner sig efteråt.
Att psykiska problem och trauman kan manifesteras som muskelspänningar är ett känt begrepp. 

 

Effekt på sketett och leder

Massage ökar flödet av näringsämnen till benstommen, vilket kan påskynda frakturläkning efter benbrott. 

Massage stimulerar produktionen av synovialvätska vilken verkar som smörj-medel för leden. detta ökar ledens rörelseförmåga. 

Massage ökar även syre- och näringstillförseln till nukleus i mellankotsskivorna samt till bursorna.

Avspänd och balanserad muskulatur ger rätt belastning på leder och skelett, vilket förebygger skador. Likaså avlastar och lindrar en smidig och stark muskulatur olika problem vid skador och sjukdomar på skelett och leder.


Effekt på nervsystemet

Massage påverkar nervsystemet via berörings-, tryck- och värmereceptorerna i hud, bindväv och muskler. 
Vid massage hämmas det sympatiska nervsystemets aktivitet och det parasympatiska stimuleras, vilket löser muskeltonus samt verkar lugnande, avslappnande, smärtstillande och stressreducerande.
Massage balanserar nervsystemet och påverkar alla omedvetna och icke viljestyrda kroppsfunktioner. 
Massage uppges även kunna vara uppiggande och stimulerande för nerv-systemet om den utförs med snabba hårda grepp. 

 

Övriga effekter

Andningen förbättras när muskelspänningar frigörs. 

Massage kan lugna orolig mage och matsmältningsproblem.

Immunförsvaret stärks genom att lymfcirkulationen ökar och skadliga slaggprodukter och gifter avlägsnas efter massagebehandling. 

Massagens hudstimulerande verkan påverkar immunförsvaret.