REIKiHEALING  
Reiki är en Japansk healing och är en skonsam holistisk form av healing soom hjälper kroppen att återhämta sig på ett naturligt sätt i samband med stress och andra påfrestningar 
Reikin finns i tre delar 

*Reiki 1 kontakthealing , som är grunden. På den här nivån lär man sig standardtekniker för självbehandling, healing av andra människor, djur mm

*Reiki 2 Mental-emotionell haeling för psykisk balans och distanshealing. Här lär man sig att arbeta med symboler och skicka distans samt förstärker de behandlingar som lär ut . 

*Reiki 3 Den högsta nivån i reiki : När man lärt sig den kallas man Reiki Master och kan lära ut i Reiki 1 & 2

Hur fungerar Reiki energi 
Reiki kan defineras som healingenergi som är en universell livsenergi som styrs av ett högre medvetande. Den kan ej styras av vårt sinne och kan därför inte missbrukas  i egoistiska syfteneftersom den alltid skapar healingeffekt. 
Utövaren behöver ej ställa en diagnos eller ha någon kunskap om besvär , sjukdom och bakomliggande orsaker. Det räcker att endast passivt lägga händerna på den behandlandes kropp.
Reiki fyller kroppen med styrka och vitalitet och framkallar den harmoni, det lugnt och den eventuella smärtlindring som är möjllig .
Reiki ger inga biverkningar och går aldrig att överdosera. 

Reiki idealen är fem levnadspunkter som formuleras av DR USUI
 1 Bara för idag, ska jag leva i tacksamhet.
2 Bara för idag, ska jag inte oroa mig.
3 Bara för idag,  ska jag inte vara arg 
4 Bara för idag, ska jag utföra mitt arbete hederligt 
5Bara för idag, ska jag visa kärlek och respekt för varje levande väsen.