FOTANALYS OCH SKOINLÄGG

Analysen görs enligt följande tre steg:

1. Frågestund och kartläggning. Analysen inleds med ett antal frågor, t ex om du upplever några särskilda besvär, vilka typer av skor du använder m.m.

2. Undersökning. I steg två undersöks hur foten belastas i statiskt samt dynamiskt läge. Sedan undersöks positioneringen av nedre extremiteter d v s höft, ben, knä, fotled och fot.

3. När observationerna har analyserats ger jag dig min bedömning och rekommendation på åtgärder som kan förbättra eventuella besvär samt förebygga uppkomsten av nya besvär.

Boka här