FILLERS April månad 10 %
Legitimerad Sjuksköterska/
certifierad injektionsbehandlare 
Samia
(gäller endast med Swish eller kontant) ej som friskvård hos Eco Emerald )


Fillers Läppar 0,5 ml
45 min 1800 kr 

Fillers läppar 1 ml
45 min 2500 kr

Fillers kindben 1 ml
45 min 2800 kr

Fillers Nasolabialveck 1 ml
45 min 2500 kr 

Fillers marionettlinjer 1 ml
45 min 2500 kr

Fillers haka /Käklinje
1 ml 45 min 2800 kr